Takip Edin

Genel

BTK, tarife ücretleri hakkında açıklama yaptı

Yayınlanma tarihi

-

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) , cep telefonu operatörlerinin tarife ücretlerindeki değişiklikleri abonelerine SMS ile duyurması gerektiğini açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde, bir vatandaşın “İmzaladığım abonelik sözleşmesindeki tarife ücreti bilgim olmadan yükseltilebilir mi?” sorusunun yanıtladı.

Yapılan açıklamada, Tüketici Hakları Yönetmeliği’nin 9.maddesi örnek gösterilerek ” İşletmecilerin tarife değişikliklerini yürürlüğe girmeden makul bir süre öncesinde abonelere kısa mesaj, arama veya posta yoluyla duyurmaları koşuluyla tarifelerini değiştirebilme hakları bulunmaktadır.” denildi.

Ayrıca mevcut taahhütlü tarife aboneliğinden cayma hakkında da açıklama, “Taahhütlü sözleşmenizden caymanız hâlinde İşletmeciler taahhüde aykırılığın oluştuğu döneme kadar aboneye sağlanan indirim, cihaz veya diğer faydaların bedellerinin tahsil edilmemiş kısmının toplamı ile aboneden taahhüt kapsamında tahsil edileceği belirlenen bedellerin henüz tahakkuk etmemiş kısmının toplamını karşılaştırarak, abone lehine olan bedeli cezaî şart veya cayma bedeli olarak talep edebilmektedirler.Diğer bir deyişle İşletmeciler, taahhütten caydığınız andaki sağlanan tüm indirimler ile taahhüdünüzü devam ettirmeniz durumunda ödeyeceğiniz ücretleri karşılaştırarak, daha düşük olan tutarı talep edebilmektedirler. Taahhütlü sözleşme, karşılıklı edim içeren borç sözleşmesi hükmünde olup, sözleşme süresince iki tarafın da (abone ve işletmeci) sözleşme şartlarına uyması beklenir. Elektronik haberleşme sektöründe taahhütlü sözleşmelerde abone tarafından borcun hiç veya gereği gibi îfâ edilmemesi hâlinde, abonenin işletmeciye karşı yerine getirmeyi yüklendiği edime cezaî şart ya da cayma bedeli denilmektedir. Bu sebeple taahhüt süresi içerisinde aboneliğinizi sonlandırmak istemeniz, tarifenizi değiştirmek istemeniz, işletmeci değiştirmek istemeniz durumunda imza olunan taahhütname hükümleri çerçevesinde cezaî şart ya da cayma bedeli talep edilmesi söz konusu olabilecektir” ifadesi kullanıldı.